Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Velkommen til PhdWiki

Formålet med PhdWiki er at give adgang til vidensudveksling mellem juridiske ph.d.-studerende.

En "wiki" giver mulighed for, at alle kan bidrage med artikler og redigere eksisterende artikler.

Dette forudsætter, at indholdet er åbent og artiklerne på PhdWiki udgives derfor under GNU Free Documentation License, som kan findes her.

Tilføjer du bidrag, omfattes de derfor af denne licens, hvilket bl.a. andet giver andre ret til at bruge og kopiere bidraget.

Du skal naturligvis have ophavsretten til det materiale, du bidrager med.

Krav til indhold

Det eneste krav er, at du mener, at oplysningen kan have generel værdi for andre.

Det er en bevidst valgt politik, at alle bidrag grundlæggende anses for udkast, og at det derfor er mindre vigtigt, om kommatering, grammatik etc. er 100 % korrekt. Fordelen ved en wiki er, at andre kan rette sådanne fejl, hvis de finder det nødvendigt.

Sigtet er, at alle kan bidrage, uanset at de evt. ikke har tid til at bidrage med andet end udkast.

Hvordan får jeg adgang til at redigere?

Adgangen til at tilføje eller rette i oplysningerne kræver et kodeord.

PhdWiki er primært rettet mod danske ph.d.-studerende, men andre - f.eks. doktorander fra andre nordiske lande - kan også anmode om et kodeord.

Hvis du ønsker et kodeord, skal du blot sende en mail til phdwiki@lhgm.dk.

For at sikre troværdigheden af oplysningerne i PhdWiki er det desværre nødvendigt:

  • at mailen med anmodningen sendes fra din e-mail adresse på institutionen, og
  • at mailen indeholder et link til institutionens medarbejderside for dig.

Hvis du ønsker at bruge et bestemt kodeord, kan du angive det i mailen.

Når du har fået dit kodeord, kan du frit rette i (de fleste) eksisterende artikler - se nærmere vejledningen.

Indtil videre er muligheden for at oprette nye artikler eller nye kategorier begrænset. Hvis du mener der er behov for en ny artikel eller kategori, så send en mail til phdwiki@lhgm.dk.

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 25, 2007, at 07:39 AM