Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Bib-style

Håndteringen af BibTeX data sker i jura-monografi via pakken jurabib.

Jurabib kommer som standard med filen jurabib.bst, som med enkelte ændringer er videreført i jura-monografi.bst.

Der er blandt andet tale om følgende ændringer:

 • Fornavne vises i teksten.
 • Sortering i rækkefølgen forfatter (-e), år, titel i bibliografi.
 • Brug af komma i bibliografien.
 • Brug af m.fl. / et al.
 • Rækkefølge af address publisher year i bibliografien.

jura-monografi.bst kan downloades fra siden Jura-monografi.Licens.

Fornavne vises i teksten.

Med jurabib.bst angives, som udgangpunkt, kun efternavne for forfatterne, medmindre shortauthor sættes. Tilsvarende angives kun efternavne for redaktører. Dette er ændret i jura-monografi.bst ved at tilpasse funktionerne {format.lab.names} for forfattere / {format.editor.lab.names} for redaktører. Ændringen virker ikke for kilder, hvor shortauthor er sat.

Sortering forfatter (-e), år, titel i bibliografi

I jurabib.bst sorteres bibliografien efter

 1. forfatter (-e)
 2. år
 3. titel

Dette ændres i jura-monografi.bst til

 1. forfatter (-e)
 2. titel
 3. år

Brug af komma i bibliografien.

Da adskillelsen i bibliografien sker med komma, kan det forekomme, at der skal sættes komma efter punkttegn (? ! . etc.) i titler. Dette forhindres som udgangspunkt af jurabib.bst, hvorfor det er nødvendigt med en ændring i FUNCTION {check.punct.instead.of.add.period} Ved ændringen tilføjes det oprindelige tegn '+', hvorfor betingelsen ikke opfyldes og \bibatsep (konkret sat til ',') altid sættes.

Brug af m.fl. / et al.

Er der flere end tre forfattere eller redaktører angiver jurabib.bst kun den først med tilføjelsen m.fl. Brug af "m.fl." fremfor "et al" er fastsat i jura-monografi.sty med følgende deklaration:

% redefine et al.
\AddTo\bibsall{% change it for all possible main languages
 \renewcommand{\etalname}{\unskip\nobreakspace{}m.fl.}% default = {\unskip\nobreakspace{}et\,al.}
 \renewcommand{\etalnamenodot}{\unskip\nobreakspace{}m.fl.}% default = \def\etalnamenodot{\unskip\nobreakspace{}et\,al}
}

I angivelser i 'teksten svarer dette til normal brug. I bibliografier bruges det dog typisk at angive samtlige forfattere m.v. Derfor er jura-monografi.bib ændret, så samtlige forfattere og redaktører angives.

Rækkefølge af address publisher year i bibliografien.

Med jurabib.bst angives oplysninger i rækkefølgen publisher adress year. Dette er ændret til publisher address year.

KODE

Ændringer i forhold til den standard jurabib.bst:

Fornavne vises i teksten:

%: jura-monografi change to jurabib.bst - FUNCTION {format.lab.names}
% In TEXT:
%  display full names for authors if less than 4 authors.
%  use et al form if 4 authors or more
%
% Is overruled by shortauthor.

FUNCTION {format.lab.names}
{ 's :=                     
  s #1 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$    
  s num.names$ duplicate$            
  #2 <
  'pop$                 % for just one person
  { duplicate$ duplicate$
   #3 >
   swap$ s swap$ "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =
   or
   { pop$ "\Bibetal" * }       % for 4 or more, or last is `others'
   { #2 =
    { "\jbbtasep " * s #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ * } % for (exactly) two
    { "\jbbfsasep " * s #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ *  % for three
     "\jbbstasep " * s #3 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ *
    }
    if$
   }
   if$
  }
  if$
  year missing$
   'skip$
   { "\jbdy {" year * "}" * * }% dummy year to prevent from `1993a' and `2001b' for works by the same author
  if$
}

% Changed from:
%FUNCTION {format.lab.names}
%{ 's :=                 % for two: (Jones/de~Bruijn)
%  s #1 "{vv~}{ll}" format.name$     % for three: (Jones/de~Bruijn/Smith)
%  s num.names$ duplicate$        % for more: (Jones et\,al.)
%  #2 <
%  'pop$                 % for just one person
%  { duplicate$ duplicate$
%   #3 >
%   swap$ s swap$ "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =
%   or
%   { pop$ "\Bibetal" * }       % for 4 or more, or last is `others'
%   { #2 =
%    { "\jbbtasep " * s #2 "{vv~}{ll}" format.name$ * } % for (exactly) two
%    { "\jbbfsasep " * s #2 "{vv~}{ll}" format.name$ *  % for three
%     "\jbbstasep " * s #3 "{vv~}{ll}" format.name$ *
%    }
%    if$
%   }
%   if$
%  }
%  if$
%  year missing$
%   'skip$
%   { "\jbdy {" year * "}" * * }% dummy year to prevent from `1993a' and `2001b' for works by the same author
%  if$
%}


%: jura-monografi change to jurabib.bst - FUNCTION {format.editor.lab.names}
% In TEXT - if no authors:
%  display full names for editors if less than 4 editors.
%  use et al form if 4 editors or more
%
% Is overruled by shortauthor.

FUNCTION {format.editor.lab.names}
{ 's :=                
 s #1 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ 
 s num.names$ duplicate$       
 #2 <
 'pop$                 % for just one person
 { duplicate$ duplicate$
  #3 >
  swap$ s swap$ "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =
  or
  { pop$ "\Bibetal" * }       % for 4 or more, or last is `others'
  { #2 =
   { "\jbbtesep " * s #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ * } % for (exactly) two
   { "\jbbfsesep " * s #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ *  % for three
    "\jbbstesep " * s #3 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ *
   }
   if$
  }
  if$
 }
 if$
 year missing$
   'skip$
   { "\jbdy {" year * "}" * * }% dummy year to prevent from `1993a' and `2001b' for works by the same author
 if$
}

% Changed from:
%FUNCTION {format.editor.lab.names}
%{ 's :=                 % for two: (Jones/de~Bruijn)
% s #1 "{vv~}{ll}" format.name$     % for three: (Jones/de~Bruijn/Smith)
% s num.names$ duplicate$        % for more: (Jones et\,al.)
% #2 <
% 'pop$                 % for just one person
% { duplicate$ duplicate$
%  #3 >
%  swap$ s swap$ "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =
%  or
%  { pop$ "\Bibetal" * }       % for 4 or more, or last is `others'
%  { #2 =
%   { "\jbbtesep " * s #2 "{vv~}{ll}" format.name$ * } % for (exactly) two
%   { "\jbbfsesep " * s #2 "{vv~}{ll}" format.name$ *  % for three
%    "\jbbstesep " * s #3 "{vv~}{ll}" format.name$ *
%   }
%   if$
%  }
%  if$
% }
% if$
% year missing$
%   'skip$
%   { "\jbdy {" year * "}" * * }% dummy year to prevent from `1993a' and `2001b' for works by the same author
% if$
%}

Sortering forfatter (-e), år, titel i bibliografi:


%: jura-monografi change to jurabib.bst FUNCTION {presort}
%
% In bibliograpy entries are sorted author year title
% The changes in the function changes this to author title year )
FUNCTION {presort}
{ calc.label
 calc.dummy.label
 dummy.label sortify " " *
 sortkey empty$
   { type$ "book" =
     type$ "incollection" =  or
      type$ "inbook" =    or
       type$ "commented" = or
      'author.editor.sort
      { type$ "proceedings" =
        'editor.sort
        { type$ "archival" =
           'archival.sort
           'author.sort
         if$
        }
       if$
      }
    if$
   }
   { sortkey sort.format.names }
 if$
% old:
% type$ "archival" = not
%   { "  "
%    *
%    year field.or.null sortify
%    *
%    "  "
%    *
%    title field.or.null
%    sort.format.title
%    *
%   }
% new:
 type$ "archival" = not
   { 
   	 "  "
    *
    title field.or.null
    sort.format.title
    *
    "  "
    *
    year field.or.null sortify
    *
   }
   { "  "
    *
    subarchive field.or.null sortify
    *
    "  "
    *
    sig1 field.or.null sortify
    *
    "  "
    *
    sig2 field.or.null sortify
    *
    "  "
    *
    sig3 field.or.null sortify
    *
    "  "
    *
    sig4 field.or.null sortify
    *
   }
 if$
  #1 entry.max$ substring$
  'sort.label :=
  sort.label *
  #1 entry.max$ substring$
  'sort.key$ :=
}

Brug af komma i bibliografien:


%: jura-monografi change to jurabib.bst - FUNCTION {check.punct.instead.of.add.period}
% "." -> "+.", "!" is changed to "+!" and "?" -> "+?"
% to enabel comma after . ? !
%
FUNCTION {check.punct.instead.of.add.period}
{ duplicate$
 get.final.nonrightbrace.char
 duplicate$ "+." = swap$
 duplicate$ "+!" = swap$
 "+?" = or or
 { "} " * }
 { "}\bibatsep\ " * }
 if$
}

Brug af m.fl. / et al:


%: jura-monografi change to jurabib.bst - FUNCTION {format.names} / FUNCTION {format.editor.names}
% Code: Jens Berger (de.comp.text.tex Message-ID: <4a163oFqv8erU1@individual.net>)
%
% NB:
% 	the bibliography layout is handled by: FUNCTION {format.names} and FUNCTION {format.editor.names}
%	the text layout is handled by: FUNCTION {format.lab.names} and FUNCTION {format.editor.lab.names}
%
% In the bibliography jurabib uses "et al." if there is more than 3 authors.
% This is in accordance with normal practice. 
% "Nationalbibliografien" only registers three authors.
% "Nationalbibliografien" registers books with more than three auhors under first author + "m. fl." (ie. "et al").
% 
% The default can be changed in the .bst file by changing all "numnames #3 >" into "numnames #X >"
% where X is the wanted number, e.g. "numnames #99 >" for all authors.
%
% NB: only change "numnames #3 >" (not "numnames #3 <" which controls author seperators)
%
% To do the same for editors change FUNCTION {format.editor.names}
%
% If "et al" is wanted in the TEXT (i.e. the citations) if there is two authors/editors instead of three
% it can be changed by changing 
%
%   { duplicate$ duplicate$
%    #3 >
%
%   to
%
%   { duplicate$ duplicate$
%    #2 >
%
% in FUNCTION {format.lab.names} and FUNCTION {format.editor.lab.names}
%
% Code: Jens Berger (de.comp.text.tex Message-ID: <470ke1Fd7h50U1@individual.net>)
%

Rækkefølge af address publisher year i bibliografien:


%: jura-monografi change to jurabib.bst - FUNCTION {format.address.publisher.year}
% In the bibliography jurabib uses the order address publisher year.
% This is changed to publisher address year (punctuation defined by \bibbdsep etc.) with the following:
%  
%   { checked.inst address * "\bpubaddr {} " publisher "}" * * }%
%   { checked.inst address * "\bpubaddr {} " publisher "\bibbdsep {} " * format.date "}" * * * }
%   
%   is changed to 
%
%   { "\apyformat {" publisher ", " * * address * "}" * * }%
%   { "\apyformat {" publisher ", " * * address "\bibbdsep {} " * format.date "}" * * * }

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 05, 2011, at 01:01 PM