Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

TeXShop

TeXShop er en editor og previewer til LaTeX m.m., som kun findes til Mac OS X.

TeXShop er specielt rettet mod fremstilling af pdf-filer og der er en høj integration mellem redigering af tekst og visning af pdf-filen.

Eksempelvis: hvis man option-klikker på tekst i tex-editoren, så vises det pågældende sted i pdf-filen og omvendt.

Installation

TeXShop installeres automatisk med MacTeX-2007 (findes i folderen /Applications/TeX/). Check evt. om der er kommet en nyere version på TeXShop hjemmesiden.

Icon for tex-iconer

Som standard vises tex-filer med en icon, der ikke svarer til iconet for programmet TeXShop. Vil man ændre dette, skal man i biblioteket /Applications/TeXShop.app/Contents/Resources/ slette filen tex.icns. I samme bibliotek oprettes en kopi af filen Icons.icns og denne kopi omdøbes til tex.icns.

Orddeling med cocoAspell

Hvis TeXShop installeres på et tidspunkt, hvor der er valgt et andet sprog end dansk, så overtager TeXShop evt. denne indstilling. Dette medfører, at stavkontrollen altid starter med det andet sprog - også selvom der efterfølgende skiftes til dansk.

Løsning er at rette én indstilling i filen ~/Library/Preferences/TeXShop.plist. Find variablen <key>NSPreferredSpellServerLanguage</key>, som f.eks. står med <string>en_GB</string> for engelsk. Dette ændres til dansk (<string>Danish</string>).

Altså:

<key>NSPreferredSpellServerLanguage</key>
<string>Danish</string>

Derudover er der variablen <key>NSPreferredSpellServerVendors</key> som efterlades uforandret, dvs:

<key>NSPreferredSpellServerVendors</key>
<dict>
	<key>Danish</key>
	<string>Aspell</string>
	<key>Multilingual</key>
	<string>Apple</string>
	<key>en_GB</key>
	<string>Apple</string>
</dict>

Projekthåndtering

Ved store dokumenter er det en fordel at opdele tex-filen. Her kan det anbefales at oprette en hovedfil (i eksemplet afhandling.tex), som inkluderer de øvrige dele/kapitler. Projektet kan med fordel opdeles, så del-filerne placeres i underfoldere til den folder, hvor hovedfilen er. Altså

 • hovedfolder med afhandling.tex
  • underfolder kap01 med kap01.tex
  • underfolder kap02 med kap02.tex
  • etc.

I afhandling.tex inkluderes delene på det korrekte sted ved brug af LaTeX kommandoen \include, dvs.:

\include{./kap01/kap01}
\include{./kap02/kap02}

Bemærk ./ som betyder den folder, hvor afhandling.tex er placeret, og at filnavnene angives uden endelse.

Ved brug af kommandoen %!TEX root holder TeXShop selv styr på en evt. hovedfil. Åbner man tex-filen for et kapitel åbnes hovedfilen derfor også; ligesom det er hele projektet (og ikke kun den enkelte fil), som omsættes til pdf. Kommandoen indsættes som en af de første linier i hver tex-fil (bortset fra hovedfilen selv) således:

%!TEX root = ../afhandling.tex

Bemærk ../, der er folderen med afhandling.tex (../ betyder folderen over den folder, hvor tex-filen selv er), og at filnavnene angives med endelsen .tex.

Macros

Det er muligt, at definere macros i TeXShop via menupunktet Open Macro Editor... (findes under hovedmenuen Macros).

Macroerne gemmes af TexShop i filen ~/Library/TeXShop/Macros/Macros_Latex.plist.

En macro til TeXShop med samtlige kommandoer i jura-monografi.sty findes i pakken af hjælpefiler, som kan downloades her.

En macro kan knyttes til en bestemt kombination af taster. Dog kan man (indtil videre?) ikke bruge en tastekombination, som TeXShop allerede bruger. Derfor er dette mindre brugbart.

Men i (Snow-) Leopard kan man under Keyboard i System Preferences omdefinere, hvilke taster, som vælger hvilke menupunkter. Det kræver blot, at menupunktet findes i TexShops standardmenuer eller macromenuen.

Vil man eksempelvis have en underline kommando under macro, som skal aktiveres med cmd-u, så gøres det således.

 1. Opret macroen underline - den skal ikke have en shortcut tilknyttet.
 2. Luk TexShop.
 3. Gå ind i System Preferences og vælg Keyboard:
  1. Vælg Application Shortcuts
  2. Vælg +
  3. Vælg TexShop (findes evt. under Other (Applications/TeX), hvis installeret med MacTeX).
  4. Omdefiner Revert To Saved til noget andet, fx. cmd-shift-u
  5. Definer underline til cmd-u

Slutresultat ses her:

$LinkAlt

Engine

Robin Fairbairns anbefaler, at et dokument gennemgår følgende:

 1. latex
 2. bibtex
 3. latex
 4. latex
 5. makeindex
 6. latex

Hvert skridt kan enkeltvis gennemføres fra TeXShop. Det er dog ret besværligt at gennemføre den procedure, hvis man blot vil undersøge en enkelt ændring.

Derudover skal makeindex køres én gang for hvert enkelt index (dvs. 5 gange for jura-mongrafi). Om makeindex m.v. se Dansk.Index-Xindy.

Som et bedre alternativ giver TeXShop mulighed for at bruge en såkaldt "engine", dvs. et script, som automatisk gennemfører alle de krævede skridt.

Scriptet placeres i ~/Library/TeXShop/Engines/ og skal have fil-endelsen engine. Vær opmærksom på, at en engine-fil er et almindelige shell script og derfor skal have execution rights. Dette kræver, at kommandoen chmod køres på filen (i eksemplet: chmod -R 755 jura.engine).

Næste gang TeXShop startes skulle der være mulighed for at vælge den pågældende engine. Skal den bruges som standard kan det sættes i menuen "TeXShop->Preferences->Typesetting", hvor "Default Command" sættes til "Command Listed Below" og navnet på filen (i eksemplet "jura").

Nedenfor er et eksempel på en engine-fil, som gennemfører de nødvendige skridt. Filen er en del af pakken, som kan downloades her. Filen forudsætter korrekt installering af (se Jura-monografi.Installation):

 • jura-monografi.sty
 • hjælpefilerne:
  • jura-monografi.ist (style-fil til makeindex).
  • jura-monografi.bst (fil til BibTeX).
 • 88591-dk.csf til brug for sortering i BibTeX8.

Filen gennemfører for en sikkerheds skyld én ekstra kørsel af latex med alle fejlmeddelelser sat til.

#!/bin/bash

echo "File: jura.engine"
echo "TeXShop engine-file to be used with jura-monografi"
echo
echo "If required \batchmode can be set in tex file."
echo
echo extended search path for .bib files = ~/Documents/phd/bibtex

# Extend search paths.
# Not required if files are placed according to TeX folder structure.
# # extend search path for .bst (BibTeX) files.
#BIBINPUTS=${BIBINPUTS}:~/Documents/phd/bibtex; export BIBINPUTS
# extend search path for .ist files (makeindex).
# INDEXSTYLE=${INDEXSTYLE}:~/Documents/phd/prog-modif; export INDEXSTYLE

# name without extension
basefname=$(basename "$1" .tex)

echo
echo
echo "******************* PDFLATEX 1/5"
echo

pdflatex -interaction=batchmode "$1"

echo
echo
echo "*************** BIBTEX"
echo

# run bibtex 8 with no output
bibtex8 --wolfgang --csfile 88591-dk --min_crossrefs=10 "${basefname}" > /dev/null

# display each bibtex log file (to get all information including memory use)
for biblogfile in *.blg
do
  echo
  echo "**** bibtex8 logfile for:" $biblogfile
  cat $biblogfile
done

echo
echo
echo "******************* PDFLATEX 2/5"
echo

pdflatex -interaction=batchmode "$1"

echo
echo
echo "******************* PDFLATEX 3/5"
echo

pdflatex -interaction=batchmode "$1"

echo
echo
echo "*************** MAKEINDEX"
echo "* Options (from man makeindex): "
echo "* -c compress intermediate blanks (ignoring leading and trailing blanks and tabs)"
echo "* -r disable implicit page range formation (unset if f. and ff. is needed in index)"

# index
for idxfile in *.idx
do
  echo
  echo "****" $idxfile
  makeindex -s jura-monografi.ist -c -r $idxfile
done

echo
echo
echo "******************* PDFLATEX 4/5"
echo

pdflatex -interaction=batchmode "$1"

echo
echo
echo "******************* PDFLATEX 5/5"
echo

# finalrun with log being displayed in console
pdflatex "$1"


Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 17, 2010, at 08:42 AM