Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Jura-monografi

De typiske dokumentklasser for LaTeX er på en række områder forskellige fra opsætningen af den typiske juridiske monografi.

Til brug for juridiske monografier er der derfor brug for et layout, som svarer til juridiske monografier i almindelighed.

Dette er formålet bag LaTeX style-filen "jura-monografi.sty".

Typografien anvendt i jura-monografi er baseret på en gennemgang af nyere juridisk litteratur og enkelte forlags skabeloner. Da der er forskelle på typografien fra forlag til forlag, kan der være større eller mindre forskelle i forhold til de enkelte forlags standardlayout.

I de tilfælde, hvor der er konstateret forskelle i typografien, er jura-monografi som udgangspunkt baseret på den typografi, som synes anvendt i størstedelen af monografierne.

jura-monografi.sty og diverse hjælpefiler kan hentes her: Jura-monografi.Licens.

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 04, 2007, at 03:47 PM