Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Overfull-Underfull

Hvis man fx. bruger Microsoft Word vil man opdage, at det jævnligt sker, at der er for meget luft på linjer og sider.

Typisk bør man først tænke på dette, når dokumentet er klart til tryk. Ellers kan man løbende bruge tid på rettelser, som måske ikke er nødvendige.

LaTeX er noget bedre til at tilpasse tekst på linjer og sider, så sider sat med LaTeX har ikke problemet i samme omfang. Også LaTeX må dog lejlighedsvist give fortabt.

Fejl kan nogle gange konstateres med det blotte øje, men det er ikke altid tilfældet.

Et bedre alternativ er at konstatere problemområder ved at checke tilbagemeldingerne fra LaTeX. Der bliver givet en fejlmeddelelse, hvis LaTeX ikke kan få teksten til at passe på en måde, som ikke ser "for grim ud".

I TeXShop vises disse i "console", mens de i LyX kan ses under "Document -> LaTeX Log".

Der står ret meget i denne "log", men kig efter "warnings" om

"overfull", hvor LaTeX meddeler noget i i stil med

"Overfull \vbox (2.2189pt too high) has occurred while \output is active []

"underfull", hvor LaTeX meddeler noget i i stil med

Underfull \hbox (badness 2221) in paragraph at lines 877--877

Underfull er det modsatte af overfull, nemlig at LaTeX har svært ved at fylde pladsen ud. Fejl kan relatere sig til det vandrette plan (vbox) eller det lodrette plan (hbox).

Jura-monografi er sat op således, at kun væsentlige tilfælde - som typisk kan ses umiddelbart i teksten - resulterer i fejlmeddelelser. Bruger man jura-monografi vil der derfor typisk kun være få fejlmeddelelser.

Kan man leve med, hvordan teksten står, kan fejlmeddelelserne ignoreres, ellers er den eneste mulighed at skrive teksten anderledes.

Bruger man ikke jura-monografi er et yderligere alternativ at ændre indstillinger i LaTeX. Nogle muligheder beskrives nedenfor. Indstillingerne bør ikke bruges sammen med jura-monografi, da de dels er implementeret i jura-monografi, dels ikke er kompatible med jura-monografi.

Hvis man ikke bruger jura-monografi.sty

Ved at sætte et dokument til at være et udkast ("draft") får man mulighed for at få markeret i dokumentet, hvor LaTeX mener der er problemer i dokumentet. Hvis der ikke er plads (pladsen er "overfuld") vil LaTeX markere dette med en sort firkant. Underfull bliver derimod ikke markeret med en sort box i draft.

For at få disse markeringer, skrives "draft" i fastsættelse af dokument typen, f.eks. således

\documentclass[11pt,danish,a4paper,twoside, openright, onecolumn, showtrims, final]{memoir}

Man skal dog være opmærksom på, at pakken Microtype ikke virker i draft. Hvis man vil bruge Microtype - som i sig selv forhindrer nogle af problemerne med over- / underfull - giver draft ingen vejledning. Eller med andre ord, hvis der er problemer med over- eller underfull med brug af Microtype er de evt. andre steder end "draft" viser.

Både over- og underfull er tilfælde, hvor løsning vil "se for grim ud", hvorfor LaTeX nægter. For at rette op på dette kan man følge følgene råd:

Virker dette ikke tilfredsstillende er den eneste mulighed at skrive teksten anderledes.

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 29, 2007, at 11:59 AM