Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Tekstbehandling

Programmer til behandling af tekst kan opdeles i tre kategorier.

For det første er der de typiske tekstbehandlingsprogrammer, hvor det typiske eksempel er Microsoft Word. Tekstbehandlingsprogrammer er baseret på udseendet af det enkelte tegn i teksten.

For det andet findes der dokumentbehandlingsprogrammer, hvor vægten er på afsnits plads i dokumentets struktur, f.eks. om det er almindelig tekst, en overskrift, en underoverskrift etc. Herudfra genererer programmet automatisk slutdokumentet, f.eks. en trykklar pdf-fil. LaTeX er et eksempel på et dokumentbehandlingsprogram.

En tredje type er programmer til "desktop publishing", som f.eks. Adobe InDesign. Dtp-programmer fokuserer på det grafiske layout af dokumentets sider i forbindelse med trykning.

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 16, 2007, at 09:15 PM