Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Mac

LaTeX kan installeres på forskellige måder på Mac OS X, men her beskrives kun MacTex.

Hver opmærksom på, at der forudsættes, at der installeres MacTeX-2007 (eller senere).

Beskrivelsen er baseret på installation på en Mac Mini (PowerPC G4 1.42 GHz) med Mac OS X (version 10.4.6). Det gør dog ikke nogen forskel, da programmerne også virker på Macs med Intel.

Der forudsættes almindeligt kendskab til download af filer og installation af programmer på Mac. For en indføring heri kan der henvises til Installing Applications in Mac OS X.

Installationen af LaTeX til brug sammen med TeXShop består af følgende skridt:

  1. Installation af LaTeX
  2. Opsætning af dansk orddeling i LaTeX
  3. Dansk stavekontrol (cocoAspell/Aspell)
  4. Opsætning af TeXShop
  5. Eventuel installation af andre programmer.

Installationen bør ske i den anførte rækkefølge.

Download den seneste version af MacTex (fylder ca. 700 mb).

Programmet vil installere (La-) TeX (i versionen TeX live) og en række andre programmer, så som TeXShop, BibDesk, Excalibur (stavekontrol) og i-Installer. Alle programmerne er almindelige Mac programmer, som kan afinstalleres ved at trække dem i Trash.

Programmerne installeres som universal binary og virker på både på x86/PPC.

Normalt er MacTeX automatisk sat op til a4 papir. Men for at være helt sikker på, at der bruges A4 papir, kan der med fordel gennemføres følgende:

Start terminal.app og skriv:

sudo texconfig-sys paper a4
sudo texconfig-sys dvips paper a4
Skriv password, når du bliver bedt om det.

Opsætning af dansk orddeling i LaTeX

Efter installationen burde det ikke være nødvendigt at aktivere dansk orddeling i LaTeX (teTeX).

Stavekontrol

Stavkontrol håndteres ikke af LaTeX, men af det program du skriver teksten i.

Medmindre det program, som du bruger, har stavekontrol, kan CocoAspell (se Dansk.Stavekontrol) anbefales i stedet for Excalibur.

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 04, 2007, at 07:56 AM