Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Bibliografiske

For at sikre ensartede henvisninger til litteratur kan standardtekst for hver kilde med fordel samles i én fil.

Bruges en Excel-fil kan kilderne løbende sorteres.

Typisk er egentlige bibliografi-programmer dog et mere egnet alternativ. Alle de programmer, som nævnes i det følgende, kan f.eks. importere referencer fra bibliotek.dk (se vejledning her).

Af "købeprogrammer" kan nævnes RefWorks (se nedenfor) og EndNote. Begge er integreret med Word, men stabiliteten er evt. et problem.

Et gratis alternativ er formatet BibTeX, som udspringer af LaTeX. På siden LaTeX.LaTeX er der et eksempel på, hvordan oplysninger fra BibTeX kan bruges i LaTeX.

BibTeX-formatet kan dog sagtens bruges uafhængigt af LaTeX og både RefWorks og EndNote kan importere og eksportere BibTeX-filer.

De fleste BibTeX-programmer er gratis og følgende kan anbefales:

  • JabRef (virker med Windows, Linux og Mac OS X).
  • BibDesk (kræver Mac OS X).

Bruges JabRef, kan programmet sættes op til at vise oplysninger, så de svarer til den normale opsætning for henvisninger og litteraturfortegnelser.

Oplysningerne kan kopieres fra visningen i JabRef og til dokumentet, således at den samme form bruges alle steder i dokumentet.

Eksempel 1

Oplysningerne

$LinkAlt

bliver til

$LinkAlt

Eksempel 2:

Oplysningerne

$LinkAlt

bliver til

$LinkAlt

Ovenstående kan opnås ved, at man i JabRef vælger "Options" -"Preferences" - "Entry preview" og indsætter følgende som "preview 1":

<b>I tekst (lang titel):</b>
<br>
\begin{author} \format[AuthorFirstFirst,HTMLChars,AuthorAndsCommaReplacer]{\author}:\end{author}
\begin{title}<em>\format[HTMLChars]{\title}</em>\end{title}\begin{journal}, \format[HTMLChars]{\journal}\end{journal}
<br>
<br>
<b>I tekst (kort titel):</b>
<br>
\begin{author} \format[AuthorFirstFirst,HTMLChars,AuthorAndsCommaReplacer]{\author}:\end{author}
\begin{shorttitle}\format[HTMLChars]{\shorttitle}\end{shorttitle}
<br>
<br>

<b>I fortegnelse:</b><br>
\begin{author} \format[AuthorLastFirst,HTMLChars,AuthorAndsReplacer]{\author}: \end{author}
\begin{title}<em>\format[HTMLChars]{\title}</em>, \end{title}
\begin{edition}\format[HTMLChars]{\edition}. udgave, \end{edition}
\begin{editor}\format[AuthorLastFirst,HTMLChars,AuthorAndsReplacer]{\editor} (red.): \end{editor}
\begin{booktitle}\format[HTMLChars]{\booktitle},\end{booktitle}
\begin{year}\year,\end{year}
\begin{journal}\format[HTMLChars]{\journal} \end{journal}
\begin{publisher}\format[HTMLChars]{\publisher}, \end{publisher}
\begin{address}\format[HTMLChars]{\address}\end{address}

Oplysninger vises løbende i programmet ved at vælge "View" -> "Toggle entry preview".

Refworks

Statsbiblioteket har licens på refworks, der er et bibliogafiprogram, der kan holde styr på litteraturhenvisninger. Oplysningerne gemmes på en central server og kan kan anvendes, blot man har internetadgang (Pt. har jeg dog kun prøvet fra campus).

Bibliografiske oplysninger kan ved få klik importeres direkte fra statsbibliotekets søgesystemer eller bibliotek.dk eller alternativt indtastes manuelt. Referencer fra statsbiblioteket kan importeres direkte ved at markere den pågældende reference og i "kurven" markere, at referencen skal eksporteres til refworks. Referencer fra bibliotek.dk skal derimod først gemmes, hvorefter referencerne i refworks kan importeres. Bemærk, at det er nødvendigt i opsætningen af bibliotek.dk (menuen: Mit bibliotek.dk - søg, vis, bestil og import) at angive, at import skal tillades. Dette er kun nødvendigt een gang.

Når de bibliografiske oplysninger er indtastet, kan der på baggrund heraf genereres en litteraturliste og ved installation af et lille tilføjelsesprogram til word indsættes litteraturhenvisninger. Hvordan henvisningerne skal se ud, kan nærmere defineres og ændres.

Fordelen ved at anvende programmet er dels at alle litteraturhenvisninger kommer til at se ens ud (også selv om man ændrer heri), dels at de bibliografiske data kun skal indtastes een gang. Desuden kan henvisningernes udseende let ændres.

Endeligt skal nævnes, at det er muligt at få hjælp fra statsbiblioteket.

Programmet downloades på www.refworks.com

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 19, 2007, at 02:06 PM