Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Auletter

Med LaTeX-class'en "auletter" kan man opsætte dokumenter, så de følger universitetets retningslinjer for breve.

 • Installation
  Det vil på mac typisk ligge i /usr/local/texlive.
  Det er afgørende, at pakken struktur holdes, idet pakken i tillæg til LaTeX-class'en også indeholder en font, der skal ligge det rigtige sted.
  I undermappen "doc" ligger dokumentationen og et testdokument.
  • Fontdatabasen opdateres ved at køre: (Tilpas stien om nødvendigt)
  (sudo) updmap --enable Map /usr/local/texlive/texmf-local/dvips/local/pfu.map
  • Dernæst installeres pakken i TeX
  (sudo) mktexlsr
 • Personlig tilpasning
  • Brevpapiret kolofon skal rettes til. Dette sker gennem filen: (Tilpas igen stien, hvis nødvendigt - Library/texmf bør også virke)
  /usr/local/texlive/texmf-local/tex/latex/auletter/auletter.cfg
  For at få dansk tekst indsættes, på de respektive pladser:
  \def\au@deptdk{AFDELINGEN FOR PRIVATRET}
  \def\au@addrdk{Afdelingen for Privatret\\
  Juridisk Institut\\
  Aarhus Universitet\\
  Bartholins All{\'e}, bygning 340\\
  8000 {\AA}rhus C\\
  Tlf: 8942 1133\\
  Fax: 8620 2735\\
  E-post: privatret@jura.au.dk\\
  Web: www.jura.au.dk}
  • Dernæst oprettes en fil "auprofile.cfg". Den skal ligge i samme bibliotek som brevet.
  \name{Navn}
  \signature{Underskrift}
  \telephone{8942 ????}
  \fax{8620 2735} % (obs: privatret)
  \privatephone{\,}
  \email{???@jura.au.dk}
  \web{\,}
  \cvr{}
 • Til sidst kan brevet oprettes. Herunder er et minimumsbrev baseret på "autest.tex" optrykt.
  \documentclass[alignright,danish]{auletter}
  \usepackage[latin1]{inputenc}
  \usepackage[danish]{babel}
  \begin{document}
  \name{Navn\\Titel}
  \begin{letter}{Adresse}
  \opening{Indledning}
  Tekst
  \closing{Med venlig hilsen}
  \end{letter}
  \end{document}

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 03, 2007, at 06:40 PM