Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Installation

Det mest hensigtsmæssige er at installere jura-monografi filerne i henhold til den biblioteksstruktur, som er standard for TeX / LaTeX.

I det følgende forudsættes det, at man ønsker at installere

 • jura-monografi.sty
 • hjælpefilerne:
  • jura-monografi.ist (style-fil til makeindex).
  • jura-monografi.bst (fil til BibTeX).
 • 88591-dk.csf til brug for sortering i BibTeX8.

Mac OS X

I biblioteket ~/Library burde der allerede være et underbibliotek texmf. Biblioteker og filer, som findes i texmf bruges uden videre af TeX / LaTeX.

Opret følgende biblioteker i texmf:

 • Til brug for styles:
  • ~/Library/texmf/tex/latex/jura-monografi - hvor jura-monografi.sty placeres.
 • Til brug for BibTeX:
  • ~/Library/texmf/bibtex/bib/ - hvor din personlige .bib fil placeres.
  • ~/Library/texmf/bibtex/bib/ - hvor jura-monografi.bst placeress.
  • ~/Library/texmf/bibtex/cfs/ - hvor 88591-dk.csf og andre .csf filer placeres.
 • Til brug for makeindex:
  • ~/Library/texmf/makeindex/ - hvor jura-monografi.ist placeres.
 • Til brug for xindy:
  • ~/Library/texmf/xindy/ - hvor jura-xindy.xdy placeres. OBS: Xindy kræver en direkte henvisning til filen (fx. som det sker i engine-filen jura-xindy.engine).

For at LaTeX kan genkende den nye style kan det være nødvendigt, at der i et terminal vindue indtastes texhash, dvs med fuld path:

Intel Macs: /usr/local/teTeX/bin/i386-apple-darwin-current/texhash
PowerPC Macs: /usr/local/teTeX/bin/powerpc-apple-darwin-current/texhash

Det forudsættes, at MacTeX blev sat op til a4-papir i forbindelse med installationen.

Herefter er jura-monografi.sty klar til brug i egne dokumenter via:

\usepackage{jura-monografi} - valg af layout (skrives i preamblen).
\bibliographystyle{jurabib-monografi} - indstilling af litteraturfortegnelsen ((skrives i dokumentet).
\bibliography{xxxxx} - hvor xxxxx er den personlige .bib fil BibTeX8 skal bruge (skrives i dokumentet, hvor litteraturfortegnelsen skal indsættes).

For indstillingsmulighederne for jura-monografi se Jura-monografi.Preamble.

Alternativer

Generelt er den ovenfor foreslåede løsning at foretrække.

Alternativt burde jura.monografi.sty virke, hvis filen enten placeres i samme bibliotek som .tex filen, eller path angives i \usepackage.

Som et yderligere alternativ kan der henvises til pathen via følgende variabler:

 • LaTeX:
  • TEXINPUTS - placering af jura.monografi.sty . Dette kan evt. medføre andre porblemer, hvorfor jura.monografi.sty evt. i stedet skal placeres i samme bibliotek som .tex filen.
 • BibTeX8, hvor følgende er citeret fra manualen:
  • BIBINPUT search path for database (.bib) files
  • BSTINPUT search path for style (.bst) files
  • CSFINPUT search path for CS (.csf) files
  • BIBTEX_CSFILE the default CS file

BIBINPUT burde også virke for .bst og .csf filer placeret der.

De pågældende variabler kan eksempelvise sættes således i en TeXShop .engine-fil (eller bash shell.fil):

# echo extended search path for .bib files = ~/Documents/latex/setup
# extend search path for .bib files
BIBINPUTS=${BIBINPUTS}:~/Documents/latex/setup; export BIBINPUTS

# echo extended search path for .ist files = ~/Documents/latex/setup
# extend search path for .ist files
INDEXSTYLE=${INDEXSTYLE}:~/Documents/latex/setup; export INDEXSTYLE


Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 05, 2011, at 01:00 PM